36h intensywne kursy B2

Intensywne 36h i 42h kursy przygotowujące do akademickiego egzaminu B2

Zajęcia tego rodzaju kursu skierowane są przede wszystkim do studentów, którzy w CZERWCU 2017 zamierzają przystąpić do egzaminu B2. Kursanci będą mieli okazję pracy na testach B2
z poprzednich lat i w pełni poznać wymagania stawiane na egzaminie. Na zakończenie kursu proponujemy podejście do próbnego egzaminu B2 i sprawdzenie swoich sił przed tym właściwym.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób: minimum 12
(w grupach 12-16 osobowych).

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA SEMESTR LETNI 16/17!

Zapisy: od 03.02.2017 do 23.03.2017

Zapisy zostały zakończone

Poziom

Liczba godzin
w semestrze /
liczba osób
w grupie

Symbol kursu
dni i godziny zajęć


Cena z 30%* zniżką

dla studentów PW

Planowany
początek
kursu**

Karta Zgłoszenia


B2

 42 godzin
12-16 osób
B2 JUNE 3
wtorek 16.30-18.00

czwartek 16.30-18.00
462 zł  21.03.2017
POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA
 36 godzin
12-16 osób
B2 JUNE 6
poniedziałek 18.15-19.45

środa 18.15-19.45
425 zł  03.04.2017
 36 godziny
12-16 osób

B2 JUNE 7
wtorek 18.15-19.45

czwartek 18.15-19.45

 425 zł 30.03.2017

Aby uczestniczyć w kursie należy:

  • pobrać ze strony kartę zgłoszenia (patrz tabela wyżej)
  • w dniach zapisów przesłać wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę zgłoszenia na adres oja@sjo.pw.edu.pl
  • po otrzymaniu informacji o uruchomieniu kursu, wnieść opłatę do wyznaczonego dnia
  • podpisać umowę uczestnictwa w kursie

Uruchomienie kursów

Warunkiem uruchomienia kursów jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób:

  • minimum 12 (w grupach 12-16 osobowych)

Kontakt w sprawie kursów

Pytania dotyczące kursu prosimy kierować na adres oja@sjo.pw.edu.pl

Płatności można dokonywać przelewem na konto lub gotówką w kasie Banku PEKAO S.A. ul. Noakowskiego 18/20.
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Ośrodek Języka Angielskiego -
Studium Języków Obcych
ul. Rektorska 2, 00-614 Warszawa
PEKAO S.A. IV O/W-wa
65 1240 1053 5111 6420 0010 0091
tytułem: nazwisko i imię,  opłata za kurs języka angielskiego, symbol kursu
lub gotówką w kasie banku
PEKAO S.A. IV O/Warszawa
ul. Noakowskiego 18/20

Ustalone terminy opłat nie mogą być przekraczane.

Zniżki

Uwaga! Zniżki się kumulują!*

Płatność jednorazowa 5%
Studenci i doktoranci PW 25%
Pozostali studenci 10%
Pracownicy PW i ich rodziny 5%
Za kontynuację nauki w OJA – od 2005 r. 1%
za każdy semestr

*wysokość skumulowanych zniżek nie może przekroczyć 30 %
**planowana data rozpoczęcia kursu może ulec zmianie